Call Center

Podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego odbywającego się w hotelu Andel’s w Łodzi jednym z głównych tematów podejmowanych na panelach dyskusyjnych był Polski Rynek Call Center. Debatowano m.in. czy Polska może zostać regionalnym centrum kompetencyjnym dla Europy w zakresie call center oraz jak zmienić nastawienie klientów do call center.

Jakie są Wasze opinie dotyczące tego tematu?