Connectiva

Podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego odbywającego się w Łodzi wydarzeniem towarzyszącym było spotkanie ” Connectiva w biznesie liczą się relacje”.

Konferencje biznesowe Connectiva to projekt eventów, których celem jest nawiązywanie biznesowych kontaktów, wspieranie przedsiębiorców oraz łączenie środowisk okołobiznesowych.

Prelegentem spotkania była Pani Jolanta Chełmińska- wojewoda łódzki.