Czy zbliża się krach gospodarczy?

Czy największe banki świata już odbiły sobie gigantyczne straty z 2008 r? Czy wyciàgnęły od swoich rzàdów całá możliwà pomoc?oczywiście w formie tzw dodruku pieniędzy.

Uważam, że zbliża się druga fala kryzysu finansowego w skali świata.niekontrolowana inflacja w strefie euro

Polecam