dane jednego z naciągaczy CRFIDG

SEBASTIAN ZAWADZKI, WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ USŁUGI REKLAMOWE

Dane podstawowe

Imię Sebastian

Nazwisko Zawadzki

Numer NIP 7272771353

Numer REGON 101532010

Firma przedsiębiorcy Sebastian Zawadzki, wspólnik spółki cywilnej USŁUGI REKLAMOWE

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej sydnej91@wp.pl

Adres strony internetowej –

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Rozległa 19A, 94-481 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE

Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności al. „Solidarności” 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, Polska, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Adres do doręczeń ul. Rozległa 19A, 94-481 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-08-17

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności –

Przewidywany okres zawieszenia do dnia –

Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności –

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej –

Data wykreślenia wpisu z rejestru –

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 14.13.Z, 46.42.Z, 47.19.Z, 58.19.Z, 63.11.Z, 73.11.Z

Małżeńska wspólność majątkowa nie

Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki NIP: 7272789873 REGON: 101651854

Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce –

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy