Firmy górników-związkowców chętne do fedrowania…

Bo Solidarność jest tak długo porkościelna i propracownicza jak długo nie wchozi to w kolizje z portfelami jej bonzów.

Mafia i tyle