Hmmmmm, ale Grecja jest członkiem UE

a Ukraina nie wiadomo z kim jest i jak się jej losy dalej potoczą.

Stowarzyszenie z UE nie oznacza członkostwa. Turcja jest stowarzyszona z UE od 50 lat.