Inwestycja w Akcje Kompania Węglowa

Prawa do Akcji (Akcje) Kompanii Węglowej

Wartość pakietu szacowana na około 40-50 tys. Złotych.

Wcześniejsza wartość rzeczywista 1 pakietu JSW

40 tys. Złotych , Bogdanki 80 tys. Złotych.

Sprzedam 12 tys. złotych za 1 pakiet.

Inwestycja Kompani Węglowej na czas około 3 lat.

Wszelkie informacje i pytania

proszę wysyłać na mail: jarecki.invest@onet.pl