Inwestycja w Akcje Pracownicze GPW

Inwestycja w Akcje Pracownicze Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW)

– zysk : około 20% + dywidenda 5%

– kwota inwestycji 100 tys.

-okres inwestycji około 1 rok

-klient otrzymuje zakupione dla siebie

akcje na swój rejestr w spółce

-klient może sprzedać akcje po ich debiucie

w 2014 , przed debiutem innemu inwestorowi lub zatrzymać

je na dłużej jeśli uzna to za korzystne ,

wzrost ceny + coroczna dywidenda

Akcje nie są dostępne w wolnej sprzedaży

co czyni je bardziej atrakcyjnymi i pożądanymi

Cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł

Wszystkie pytania proszę słać na jarecki.invest@onet.pl