kasa na cudzym koncie

Umowę o wypowiedzeniu rachunku bankowego wypowiada się z pewnym okresem „karencji”, najczęściej 3 miesiące.

Jeżeli pieniądze wpłyną po tych 3 miesiącach, to wrócą do nadawcy.

Jeżeli pieniądze wpłyną przed tym terminem, to

a) bank prześle je na rachunek, który przy zamykaniu konta podał jego właściciel

b) gdy właściciel nie podał nowego nr konta, to leżą w banku na tzw. rachunku technicznym i tylko były właściciel konta może je odzyskać.