Logistyka

W pierwszym dniu VI Europejskiego Forum Gospodarczego jednym z wątków podejmowanych na panelach był temat ” Logistyka na rzecz rozwoju regionów”

Czy Waszym zdaniem logistyka ma wpływ na podnoszenie konkurencyjności regionów?