Mazowieckie Badania Regionalne – projekt unijny

Mazowieckie Badania Regionalne – projekt unijny zajmujący się badaniem sytuacji gospodarczej w województwie mazowieckim. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ jej głównym zadaniem jest poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianami gospodarczymi w tym regionie. Więcej informacji można znaleść na stronie mbr.info.pl oraz na www.facebook.com/mbrpl.

Strona szczególna polecana dla osób z województwa mazowieckiego.