Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie d…

„Gdybym otrzymał taki zestaw pytań z ZUS, to po pierwsze, zwróciłbym się o podstawę prawną – radzi Łukasz Wacławik”

To bardzo dobry pomysł. Brakuje mi dalszego ciągu. Gdyby zabrakło podstawy prawnej to co dalej?

Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04),

„Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. ”

Moim zdaniem należało by złożyć doniesienie do prokuratury, informując o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa urzędniczego znanego też jako „przekroczenie uprawnień”.

art. 231 § 1 Kodeksu karnego

„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”