„Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki”

Zapraszamy do ciekawej lektury w temacie „Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki”.

Wypowiedzi znanych polityków, ekonomistów i doradców.

Fragment i link do artykułu:

…konieczność podjęcia globalnego wdrażania sprawdzonych zasad ciągłej poprawy efektywności kluczowych procesów zachodzących nie tylko we wszystkich przedsiębiorstwach prywatnych ale również we wszystkich strukturach administracji państwowej. Mnogość urzędów, biur i zakładów budżetowych, nie optymalne ukształtowanie procesów wewnętrznych oraz brak nacisku na poprawę efektywności i jakości ich funkcjonowania generuje ogromne ilości pracy nie dodającej żadnej wartości. Globalna obejmująca skalę całego kraju optymalizacja procesów, wdrażanie prawidłowej strategii, mierników efektywności, zarządzania przez cele oraz najlepszych praktyk biznesowych pozwolą na uwolnienie ogromnych….