Pytanie ws. członkoswta Polski w MAE

Polska od 2008 r. jest członekiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE).

MAE – pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Agencja_Energetyczna

Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) powstała w celu reagowania

na wypadek wystapienia zakłóceñ dostaw ropy naftowej i paliw na rynkach światowych, w tym także reagowania w sytuacjach kryzysowych, skutkujących zakłóceniem w dostawach paliw np. w którymś z 28 państw członkowskich – w tym w Polsce.

Jak wiadomo rezerwy paliw w Polsce starczają na ok. 100 dni – www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1522257,1,raport-energetyczny-na-ile-starcza-nasze-zapasy.read

wiem że wielu z Państwa jest zorientowanych znacznie lepiej niż ja w kwestiach gospodarczych. Jesli ktoś jest z Państwa poinformowany wdzięczny będę za odpowiedź na poniższe pytanie i z góry dziękuję.

W związku z przytoczonymi faktami moje pytanie brzmi – czy w sytuacji konieczności wspomożenia np. Polski i dostarczeniu jej paliw z rezerw państw członkowskich, nasz kraj będzie musiał pokryć koszty z tego tytułu ?

W razie odpowiedzi poprosiłbym również też o źródła odnoszące się do takiej ewentualnej odpowiedzi.