Re: <a href=”<a href=”<a href=”http:/

jeżeli napisała Pani to do .atram… to odpowiadam, ja nie mam rat była to jednorazowa wpłata…:)