Re: dane drugiego z naciągaczy CRFIDG

Imię ŁUKASZ

Nazwisko MAJDAŃSKI

Numer NIP 7272760668

Numer REGON 101289672

Firma przedsiębiorcy ŁUKASZ MAJDAŃSKI, wspólnik spółki cywilnej: Usługi Reklamowe

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej –

Adres strony internetowej –

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Rozległa 19a, 93-481 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE

Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności –

Adres do doręczeń al. „Solidarności” 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-05-13

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności –

Przewidywany okres zawieszenia do dnia –

Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności –

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej –

Data wykreślenia wpisu z rejestru –

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 63.11.Z, 46.42.Z, 47.19.Z, 58.19.Z, 73.11.Z

Małżeńska wspólność majątkowa nie

Status indywidualnej działalności gospodarczej Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki NIP: 7272789873 REGON: 101651854

Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce –

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów