Re: Do listy dopiszcie sobie także KRPiP

UWAGA poszukujemy osoby które otrzymały postanowienie o umorzeniu w sprawie

Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców sp z o.o.


Wydany przez Wydział Karny w Grudziądzu.

Prosimy przesłać informację na adres krpip2010@gmail.com