Re: dyskryminacja w zatrudnieniu

Z dyskryminacją ze względu na narodowość będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy stanowi ona jedyny powód, dla którego doszło do wyboru danego kandydata na pracownika. W przypadku lektora, cechą, dla której dana osoba jest zatrudniania, powinna być nie tyle sama narodowość, ile szczególne umiejętności jakie się z nią wiążą. Native speaker w przeciwieństwie do lektora krajowego posługuje się bowiem językiem (którego ma nauczać) w sposób naturalny, wobec czego jego dykcja, sposób wypowiadania się etc. są charakterystyczne i bardziej odpowiadają wymaganiom szkoły językowej. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, iż native speaker zazwyczaj dużo lepiej niż lektor krajowy zna kulturę swojego kraju i panujące w nim zwyczaje.

Zatem powyższe cechy charakteryzujące lektora zagranicznego, a nie sama narodowość, stanowią czynnik decydujący przy zatrudnianiu, wobec czego ewentualne zarzuty naruszenia zasady dyskryminacji ze względu na narodowość należałoby uznać za bezpodstawne.

Damian Ziętal

Prawnik w „Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego” Sp. k. koksztys.pl