Re: Jak działa serwis transakcyjny banku Meritum?

alicja-m-777 napisała:

> 1. Podczas logowania trzeba wpisać tylko login złożony z samych cyfr, bez hasła

> , co wydaje mi się słabym zabezpieczeniem.

Login z cyfr i wybrane znaki z hasła (hasło maskowane).

> 2. W przelewie do ZUS są wyszczególnione wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne, em

> erytalne itp., ale nie widzę odpowiadających im numerów kont (dla każdego z ube

> zpieczeń jest on inny, więc lepiej, gdyby był widoczny).

Niestety, nie ma numerów.

> 3. Nie widzę możliwości wydrukowania potwierdzenia pojedynczej transakcji.

Do każdej transakcji można pobrać PDF lub zamówić wydruk.