Re: Jak nakryć lenia w pracy?

Wystarczy zainstalować w firmie darmowy serwer proxy i raporty z niego pokażą jak użytkownicy korzystają z internetu.