Re: PKO BP – zdzierca i lichwiarz

Czuku (Skutter44) idż uprawiać swoją czukologię stosowaną na forum dla pracowników PKO BP. Tutaj nikt cię nie zapraszał. Większego ździercy niż PKO BP w Polsce nie było i nie ma.