Re: Polisolokata w Ideabank

Środki z polisolokaty wypłacane są w ciągu 7-10 dni roboczych ( nie pamiętam dokładnie). Miałem takie polisolokaty zarówno z TU Europa jak i Wartą. Żadnych problemów..

Kluczem może być brak certyfikatu ubezpieczeniowego ( TU wysyła go zawsze na adres emialowy)