Re: pozew zbiorowy

Ja także otrzymałam podobne pismo z „fakultatywną opłatą rejestracyjną” na kwotę 192 PLN, nadane w Łodzi, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, wydrukowane na zwykłej kartce papieru a nie na blankiecie perforowanym jak inne faktury. Jednak spodziewałam się go, zostałam bowiem ostrzeżona w momencie zakładania firmy, w Urzędzie Miasta Łuków. I to jest dobra robota urzędników, ludzi odpowiedzialnych za swoją pracę. Brawo. Oby takich więcej. Pozdrawiam wszystkich obdarzonych taką korespondencją i Pana w UM Łuków, rejestrującego działalność gospodarczą. Chociaż jedna dobra rzecz w tym mieście się zdarzyła.