Re: Rostowski a grupa Bilderberg.

Tam chyba jest kilka kręgów wtajemniczonych. Nie przypuszczasz chyba że taką Suchocką zaproszono w miejsca, gdzie się podejmuje decyzje?