Re: tanie przesyłki kurierskie

Witam

Niestety wysłała Pani lek, który wysłała Pani jako dermokosmetyk. Stąd zwrot paczki, przewóz paczki z niedozwolonymi produktami.

Sprawdzała Pani wyłącznie, akurat jeden lek na receptę i była odpowiedź z naszej strony, że leki na receptę są wyłączone z przewozu. Innych rzeczy jak leki nie receptę, Pani nie sprawdzała, skłamała w deklaracji, że przewozi dermokosmetyki.

Regulamin UPS dostępny na naszej stronie, potwierdziła Pani, że się zapoznała.

Ogólne przepisy: Nadawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w każdym kraju. Przesyłki podlegają kontroli celnej lub kontroli przedstawicieli władz innych państw, co może spowodować opóźnienie w doręczeniu. UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu paczki, na której nie umieszczono informacji umożliwiających kontakt z nadawcą i odbiorcą, oraz artykułów, które zdaniem UPS nie nadają się do transportu, nie są dostatecznie opisane lub odpowiednio zaklasyfikowane, lub nie są zapakowane i oznakowane w sposób odpowiedni do transportu oraz nie towarzyszy im wymagana dokumentacja. UPS nie podejmie się transportu żadnych towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonawców UPS lub środkom transportu, lub które, zdaniem UPS, zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia, lub których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne.

Nie wszystkie towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów. Bliższe informacje można uzyskać u przedstawiciela UPS.