Re: Trzeba zmniejszyć koszty firm

Koszty produkcji można obniżyć zlecając część produkcji podwykonawcom np. na www.mintub.com