Re: Utrata suwerenności w państwie tuska

doszły mnie słuchy, ze on akurat jest ubezwłasnowolniony prawnieca va – ca