Re: Uwaga na oszukanskie praktyki Idea Bank i War

Z polis wypłacili przed upływem 10 dni roboczych. Lokaty powiązane z tymi polisami kończą mi się dopiero w przyszłym roku więc dopiero wtedy je wypłącą..