Re: W normalnych krajach firmy sie lacza

Nie rozumiesz prostej rzeczy – spółdzielnia to nie firma; tu nie działa niewidzialna ręka rynku , a jedyny mechanizm kontroli, dyscyplinowania władz i wymuszania efektywności w ich działaniu – czyli presja ze strony samych spółdzielców – wraz z rozrostem molocha nie rośnie, a słabnie.