Re: Wrobieni w kredyt przez firmy Czarneckiego?

Wszystkie firmy z imperium Czarneckiego stosują oszukańcze chwyty. Ten człowiek to polski Berni Madoff.