Re: Wyjątek dla firm innowacyjnych

Miejmy nadzieję, że naprawdę innowacyjnych – a nie znów np. amatorskich portalików dla nikogo…