srednie wynagrodzenie w JSW

2012: 7.914

2013: 8.414Nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie.

Jacek Kaczmarski