Ten antysemita jest za głupi żeby zrozumieć

że żaden kraj nie jest w stanie budować wszystkich rodzajów pociągów.

M.