To dlaczego Polacy znów wybiorą PO i Tuska?

aw2139 napisał:

> Zachowujesz się jak Niesiołowski, który opluwa się jak mówi o PiS-ie, co pokaza

> ł w piątkowy wieczór. Pomyśl samodzielnie, kto ponosi odpowiedzialność za Polsk

> ę od SZEŚCIU lat, kto ponosi odpowiedzialność za deficyt budżetowy, który od sz

> eściu lat systematycznie wzrasta, kto ponosi odpowiedzialność za wrzucanie do k

> osza miliony podpisów obywateli, którzy chcą brać czynny udział w działaniu rzą

> du, gdy chodzi o nas wszystkich i kto wprowadził nową jakość w rządzeniu, gdy p

> omimo wielu wpadek rząd ciągle nuci: „Polacy nic się nie stało…”.

> A jeżeli dalej będziesz bredził o tym, że za wszelkie zło odpowiada PiS, to war

> to sięgnąć dalej i powiedzieć coś o SLD, PSL, UW, KLD, czy w końcu UD.No niesprawiedliwe, żeby odwalić taki numer:

tiny.pl/htd75

I nie dostać co najmniej tytułu idioty roku?