Zainwestuje,Dokapitalizuje Spółki Prawa Handlowego

Spółka z wieloletnim doświadczeniem w restrukturyzacji i dofinansowaniu spółek prawa handlowego.

Zainwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju, a ze względu na kryzys lub brak środków obrotowych nie morze realizować celu gospodarczego.

Służymy pomocą prawną w zagadnieniach obrotu udziałami spółek Prawa Handlowego, ochrony Członków Zarządu przed odpowiedzialnością cywilno-karną jak i doradzamy, jaką formę upadłości lub likwidacji wybrać.

Oferujemy profesjonalny zarząd kryzysowy jak i występujemy w roli likwidatorów spółek.

Prezes Zarządu

Marek Babik 503-333-160

Doradca Prawno-Gospodarczy

Marek Stanisławczyk 503-333-101

www.abconsulting.pl